គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ជុំវិញជំនួបរវាង ឯកឧត្តម កែវ រ៉េមី ជាមួយលោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត

ថ្ងៃពុធ ទី ១២ តុលា ២០១៦​
186

កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ជុំវិញជំនួបរវាង ឯកឧត្តម កែវ រ៉េមី ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា    ជាមួយលោកស្រី     រ៉ូណា   ស្មីត    អ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖

fn-2016-10-12-09-14-50-0

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់