លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ទាត់ចោលការចេញផ្សាយសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនថា កម្ពុជាមិនទទួលយកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩ របស់ចិន

ថ្ងៃពុធ ទី ១៣ មករា ២០២១​
34

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់