រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំរដ្ឋ-ឯកជន

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១ ធ្នូ ២០២០​
21

សៀមរាប៖ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាអប់រំរដ្ឋ-ឯកជន គ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ រោងភាពយន្ត រោងសំដែងសិល្បៈ និងសារមន្ទីរ ការរៀបចំ កិច្ចប្រជុំ សិក្ខាសាលា កម្មវិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការជួបជុំគ្នានៅតាមទីសាធារណៈជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី។
ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម ៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់