លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា គ្រាន់តែបណ្តឹងបរិហារកេរ្តិ៍មួយតុលាការបារាំង ប្រើពេលជាង ៣ឆ្នាំឯណោះ

ថ្ងៃពុធ ទី ២៥ វិច្ឆិកា ២០២០​
21

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់