(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ក្រោយពីបានឮសារកម្ចាត់ «ត្រកូលហ៊ុន» ធ្វើឱ្យលោកមានការប្តេជ្ញាដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់អ្នកចេញសារនេះបាត់វត្តមាន

ថ្ងៃពុធ ទី ២៥ វិច្ឆិកា ២០២០​
14
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់