សូមទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា កម្ពុជា អត់មានជម្លោះនយោបាយទេ គឺមានតែអ្នកមានជម្លោះជាមួយផ្លូវច្បាប់ ហើយកម្ពុជា ក៏គ្មានអ្នកទោសនយោបាយដែរ គឺមានតែអ្នកនយោបាយប្រព្រឹត្តទោស

ថ្ងៃពុធ ទី ២៥ វិច្ឆិកា ២០២០​
13
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់