លោក សួស យ៉ារ៉ា និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ទៀត បានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១៧ វិច្ឆិកា ២០២០​
7

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់