(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ កម្ពុជាជូនម៉ាសជាង២លាន និងសម្ភារៈបរិក្ខាពេទ្យដល់ឡាវ គឺស្របនឹងទស្សនៈខ្មែរ ដែលតែងតែលើកឡើងថា ស្រលាញ់គ្នា

ថ្ងៃចន្ទ ទី ១៦ វិច្ឆិកា ២០២០​
50

កម្ពុជាជូនម៉ាសជាង២លាន និងសម្ភារៈបរិក្ខាពេទ្យដល់ឡាវ គឺស្របនឹងទស្សនៈខ្មែរ ដែលតែងតែលើកឡើងថា ស្រលាញ់គ្នា

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់