(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី សែន ថ្លែងថា ក្រុមប្រឆាំងចង់ឱ្យតែលោកឆ្លើយតបទេ ដើម្បីកុំឱ្យសាធារណជនភ្លេចខ្លួនគេ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២២ តុលា ២០២០​
30

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់