(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងត្រូវបានដំឡើងដល់១៩២ដុល្លារ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១១ កញ្ញា ២០២០​
5
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់