សូមទស្សនាវីដេអូ៖ ការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយចាប់ផ្តើមជាថ្មី ក្រោយអស់សង្ឃឹមថា ខ្មោចអាចរស់ឡើងវិញ

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៥ កញ្ញា ២០២០​
14
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់