(វីដេអូ) អាមេរិកអាចជាឪបក្សប្រឆាំង ប៉ុន្តែមិនមែនជាឪរបស់កម្ពុជា!

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៣ កុម្ភៈ ២០១៧​
540
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់