សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី«ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្នុងវិស័យផលិតកម្មកសិកម្ម»

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៣ សីហា ២០២០​
7

*************
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្នុងវិស័យផលិតកម្មកសិកម្ម»
វាគ្មិនអញ្ជើញចូលរួម៖
– លោកបណ្ឌិត ម៉ក់ សឿន អគ្គនាយករង អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
– លោកបណ្ឌិត សេង វ៉ាង ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានដីកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
– លោកបណ្ឌិត គង់ គា ប្រធាននាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម
– លោកបណ្ឌិត ងិន កុសល ប្រធាននាយកដ្ឋា​នវិស្វកម្មកសិកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់