ក្រសួងវប្បធម៌ ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការអនុញ្ញាតបើកដំណើរការឡើងវិញនូវរោងភាពយន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៦ សីហា ២០២០​
6

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការអនុញ្ញាតបើកដំណើរការឡើងវិញនូវរោងភាពយន្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មានខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់