ពិធី​សែន​ក្រុង​ពាលី ​បើកកា​រដ្ឋានសា​ងសង់​សម្រាប់​​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្គ្រាន្ត​ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​ទីលាន​ជល់​ដំរី​ក្នុង​បរិវេណ​អង្គរធំ

ថ្ងៃពុធ ទី ២២ កុម្ភៈ ២០១៧​
278

បញ្ចេញយោបល់