សូមទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន អំពាវនាវ ដល់ពលរដ្ឋឱ្យអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ថ្ងៃពុធ ទី ៨ កក្កដា ២០២០​
14
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់