សូម​ទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បញ្ជាឱ្យកាត់ឆ្វៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់អភិរក្ស តំបន់សត្វព្រៃ និងតំបន់ការពារផ្សេងៗរបស់រដ្ឋ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ៣ កក្កដា ២០២០​
14

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់