(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក ឯល ស៊ីណាត ជនរងគ្រោះមួយរូបក្នុងរបបខ្មែរក្រហម រៀបរាប់រំលឹកឡើងវិញទាំងអួលដើមក អំពីប្រវត្តិដ៏ជួរចត់ក្នុងរបបឃោឃៅ!

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៩ មិថុនា ២០២០​
15
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់