សារសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងខួបគម្រប់ ៦៩ឆ្នាំ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨ ខែមិថុនា ១៩៥១ -២៨ ខែមិថុនា ២០២០ )

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៨ មិថុនា ២០២០​
12

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់