ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ ៉កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូន ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ១៩ ៉

ថ្ងៃពុធ ទី ២៤ មិថុនា ២០២០​
4

ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយរដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការ ៉កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូន ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ១៩ ៉
Speech Samdech Techo Hun Sen Official Launch of the Cash Transfer Program For Poor and Vulnerable Households During Covid-19
វិមានសន្តិភាព. ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់