អ្នកនាំ​ពាក្យ​រដ្ឋសភា​ផ្តល់​បទ​សម្ភាសន៍​ដល់​សារ​ព័ត៌មាន បន្ទាប់​ពីអង្គ​សភាបាន​អនុម័ត សេចក្តី​ស្នើធ្វើ​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់ស្តីពីគណ​បក្ស​នយោបាយ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២១ កុម្ភៈ ២០១៧​
230
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់