លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បន្តក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋកុំឱ្យភ្លេចជំងឺកូវីដ១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៤ មិថុនា ២០២០​
11

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់