កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្ដីពីការពិនិត្យលើឯកសារ និងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារតាមមូលដ្ឋាន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៤ មិថុនា ២០២០​
7

កំពង់ឆ្នាំង៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ លោក ស្រី តុង ណារី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្ដី និងកុមារ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបិទវគ្គ «កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីការកែសម្រួលសេចក្ដីណែនាំ លេខ ០៨២ សណន/គ.ជ.វ.វ និងការរៀបចំការបង្កើតគណៈគម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារនៅគ្រប់ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំងប្រទេស»។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះរៀបចំ ឡើងមានរយៈពេល ០២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ កម្មវិធីធ្វើឡើងនៅខេត្តកំពង់ចាម៕

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់