វិដេអូបង្ហាញពីការប្រើអំពើហិង្សាទាត់ធាក់យ៉ាងសាហាវទៅលើក្រុមបាតុករ ដែលតវ៉ារកយុត្តិធម៌ជូនលោក George Floyd នៅពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិក

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៤ មិថុនា ២០២០​
14

អាមេរិក៖ បាតុករបាននិងកំពុងធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅតាមទីក្រុងធំៗ ស្ទើរពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិក អស់រយៈពេល ៩ថ្ងៃកន្លងមកហើយ ដើម្បីថ្កោលទោសអំពើព្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីស និងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ George Floyd ខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋមីនីសូតា (Minnesota) នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលិសចំនួន ០៣នាក់ទៀតដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការស្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅលោក George Floyd។

ជាមួយនឹងការបាតុកម្មទាមទារយុត្តិធម៌នេះ ប៉ូលិសបានប្រើអំពើហឹង្សាទាត់ធាក់យ៉ាងសាហាវទៅលើក្រុមបាតុករ៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់