ក្រសួងទេសចរណ៍ណែនាំដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ រង្គសាល ឌីស្កូតែក និងបៀរហ្កាឌិនឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

ថ្ងៃពុធ ទី ៣ មិថុនា ២០២០​
12

ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងណែនាំដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ រង្គសាល ឌីស្កូតែក និងបៀរហ្កាឌិន ឲ្យអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។

សូមអានលិខិតរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់