លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា គោលដៅធំចំពោះខេត្តព្រះសីហនុ គឺបង្កើតឱ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងពហុបំណង

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២ មិថុនា ២០២០​
13

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់