(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ព្រមានកម្ទេចក្រុមប្រឆាំង បើសិនហ៊ានយកឱកាសកូវីដ១៩ ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២ មិថុនា ២០២០​
8

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ព្រមានកម្ទេចក្រុមប្រឆាំង បើសិនហ៊ានយកឱកាសកូវីដ១៩ ដើម្បីផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់