(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ទិដ្ឋភាពនៃបាតុកម្ម និងភាពវឹកវរនៅទីក្រុងឡុងប៊ិច វាយកម្ទេច ដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងឆក់ឱកាសគាស់ហាងទំនិញឯកជន

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២ មិថុនា ២០២០​
9

ទិដ្ឋភាពនៃបាតុកម្ម និងភាពវឹកវរនៅទីក្រុងឡុងប៊ិច វាយកម្ទេច ដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងឆក់ឱកាសគាស់ហាងទំនិញឯកជន

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់