លោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ហ៊ុន សែន បន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ប្រុងប្រយ័ត្នរលកទី២ នៃការរាតត្បាតជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៨ ឧសភា ២០២០​
13

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់