សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការកែសម្រួលវិធានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពអ្នកដំណើរកាន់លិខិតឆ្លងដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលមកប្រទេសកម្ពុជា

ថ្ងៃពុធ ទី ២៧ ឧសភា ២០២០​
12

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ស្ដីពីការ​កែ​សម្រួល​វិធានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពអ្នកដំណើរកាន់លិខិតឆ្លងដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលមកប្រទេសកម្ពុជា តាមច្រកចេញចូលអន្តរជាតិ។

សូមអានសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់