ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្វាយរៀង ជូនដំណឹងស្ដីពី ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ដែលរកម្ចាស់មិនឃើញ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២២ ឧសភា ២០២០​
9

ស្វាយរៀង៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្វាយរៀង មានកិត្តិយសជម្រាបជូនដំណឹង លោក លោកស្រី បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់យានយន្ត ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ កាន់កាប់យានយន្តដែលបានទិញលក់តៗគ្នារកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ ដែកមានបំណងផ្នេរកម្មសិទិ្ធយានយន្ត ត្រូវដាក់ពាក្យសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តមកសេវាដ្ឋានចុះបញ្ជី និងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេសយានយន្ត នៃមន្នីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្វាយរៀង ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តស្វាយរៀង៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់