លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បន្តអំពាវនាវប្រជាពល រដ្ឋបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់វិនាទីកុំអោយឆ្លងរោគកូវីដ១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២១ ឧសភា ២០២០​
7

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់