សូម​ទស្សនា​ខ្សែភាពយន្តឯកសារ (English) ស្តីពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិ (Marching Towards National Salvation)

ថ្ងៃពុធ ទី ២០ ឧសភា ២០២០​
20

ថ្ងៃ២០ ឧសភា ជាថ្ងៃទិវាជាតិចងចាំ ជាថ្ងៃដែលប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយ ដើម្បីរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ដ៍សែនឈឺចាប់ និងខ្លោចផ្សារនេះ សូមអញ្ជើញទស្សនាឯកសារក្រោមចំណងជើងថា «ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិ» «Marching towards National Salvation»

អរគុណសន្តិភាព អរគុណស្ថាបនិកសន្តិភាព

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់