អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សចេញផ្សាយវីដេអូមួយក្រោមចំណងជើងថា «តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឱ្យកម្ពុជាទទួលជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងរលកនៃ កូវីដ ១៩?»

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៦ ឧសភា ២០២០​
27

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ទី១២២ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយរួចមក អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញផ្សាយនូវវីដេអូមួយក្រោមចំណងជើងថា «តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលធ្វើឱ្យកម្ពុជាទទួលជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងរលកនៃ កូវីដ ១៩?»។

សូមទស្សនាវីដេអូរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីដូចតទៅ៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់