សូមទស្សនាវីដេអូ៖ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ជាសះស្បើយ ១នាក់ទៀតហើយ មិនមានករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី អ្នកជំងឺជាសះស្បើយកើនឡើង ១២១នាក់ហើយ គឺនៅសល់តែម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ កំពុងបន្តព្យាបាល

ថ្ងៃអង្គារ ទី ១២ ឧសភា ២០២០​
37
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់