លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារលិខិតជូនជនរួមជាតិ ឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី១៣៤ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃចន្ទ ទី ២៧ មេសា ២០២០​
12


ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់