សូម​ទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអរគុណដល់មន្ត្រីកម្រិតនយោបាយ និងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ខែ ដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ថ្ងៃអង្គារ ទី ៧ មេសា ២០២០​
6

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងអរគុណដល់មន្ត្រីកម្រិតនយោបាយ និងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ខែ ដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់