(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញអង្ករក្រអូប តែត្រូវរក្សាស្រូវ និងអង្ករសទុកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៣០ មីនា ២០២០​
15

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានប្រកាសថា រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញអង្ករស្រូវក្រអូបទៅក្រៅប្រទេស និងត្រូវរក្សាទុកស្រូវអង្ករស សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក ដោយចាប់ផ្តើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់