(សូម​ទស្សនា​វីដេអូ)៖ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា លោកមានមោទនភាពក្រៃលែងចំពោះការសម្រេចចិត្តមិនយកនិស្សិត​ខ្មែរ​ចេញ​ពីទីក្រុងវូហាន ប្រទេសចិន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៦ មីនា ២០២០​
9

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា លោកមានមោទនភាពក្រៃលែងចំពោះការសម្រេចចិត្តមិនយកនិស្សិត​ខ្មែរ​ចេញ​ពីទីក្រុងវូហាន ប្រទេសចិន

បញ្ចេញយោបល់