(សូម​ទស្សនា​វីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ប្រទេសមានការជឿនលឿនបំផុតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ក្លាយជាប្រទេសដែលបរាជ័យខ្លាំងបំផុតចំពោះជំងឺកូវីដ ១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៦ មីនា ២០២០​
6

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ប្រទេសមាន​ការ​ជឿនលឿន​បំផុត​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ក្លាយ​ជា​ប្រទេស​ដែល​បរាជ័យខ្លាំងបំផុតចំពោះជំងឺកូវីដ ១៩

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់