(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដាក់ចេញនូវការងារជាអាទិភាពចំនួន២ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺCovid-19

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៦ មីនា ២០២០​
7

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដាក់ចេញនូវការងារជាអាទិភាពចំនួន២ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺCovid-19

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់