លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ក្រុមហ៊ុន WESTLINE EDUCATION GROUP ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ១ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៦ មីនា ២០២០​
2

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះក្រុមហ៊ុន WESTLINE EDUCATION GROUP ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ១០.០០០ (ដប់ពាន់)ដុល្លារអាមេរិក ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ១៩ ដែលកំពុងរីករាលដាលដោយគំរាមកំហែងបង្កគ្រោះភ័យដល់សុខភាព និងជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា៕

សូមអានសារលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ខាងក្រោម៖

 

បញ្ចេញយោបល់