លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកឧញ៉ា លាង ហ៊ឺ ដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤០លានរៀល ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ១៩

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៦ មីនា ២០២០​
3

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោកឧញ៉ា លាង ហ៊ឺ ប្រធានក្រុមហ៊ុន KHOUI INWESTMENT ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន ៤០.០០០.០០០ (សែសិបលាន) រៀល ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ១៩ ដែលកំពុងរីករាលដាលដោយគំរាមកំហែងបង្កគ្រោះភ័យដល់សុខភាព និងជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា៕

សូមអានសារលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ខាងក្រោម៖

បញ្ចេញយោបល់