(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ចេញបទបញ្ជាឲ្យមន្រ្តីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះចែកក្រមា អង្ករ និងសម្ភារផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅមូលដ្ឋាន

ថ្ងៃពុធ ទី ២៥ មីនា ២០២០​
19

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាឲ្យមន្រ្តីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះចែកក្រមា អង្ករ និងសម្ភារៈផ្សេងៗ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅមូលដ្ឋានក្នុងនោះលោកបានណែនាំឱ្យលោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់