រាជធានីភ្នំពេញពេលរាត្រី រូបភាពពីត្រើយខាងកើត

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១១ កុម្ភៈ ២០១៧​
285
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់