(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យបង្កើនកិច្ចសហការបន្ថែមទៀតរវាងកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជា-ជប៉ុន

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៨ កុម្ភៈ ២០២០​
12

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យបង្កើនកិច្ចសហការបន្ថែមទៀតរវាងកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជា-ជប៉ុន

បញ្ចេញយោបល់