ក្រសួងអប់រំ នឹងរៀបចំសន្និសីទព័ត៌មាន ស្តីពីការរៀបចំទិវាជាតិអំណាន លើកទី៥ នៅថ្ងៃទី២ ខែមីនា ខាងមុខនេះ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ២៨ កុម្ភៈ ២០២០​
6

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពីការរៀបចំទិវាជាតិអំណាន លើកទី៥ ក្រោមប្រធានបទ «ការអានបណ្តុះបញ្ញា ការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍» នៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ នៅទីស្តីការក្រសួង។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលទើបទទួលបាន។

បើតាមក្រសួងអប់រំសន្និសីទនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធាណជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមគាំទ្រ និងរៀបចំទិវាជាតិអំណាន១១ មីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបណ្តុះទម្លាប់អាន ជំរុញវប្បធម៌អាន និងលើកកម្ពស់ការអាន និងតែងនិពន្ធនៅកម្ពុជា ៕

បញ្ចេញយោបល់