(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លិខិតផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រាប់ដល់គ្រប់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន និងមានវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី H5N1

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៧ កុម្ភៈ ២០២០​
11

លិខិតផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រាប់ដល់គ្រប់អភិបាលរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន និងមានវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី H5N1

បញ្ចេញយោបល់