កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ្នកសារព័ត៌មាន ជាមួយតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា ទាក់ទងការជួយជនជាតិអាមេរិក និងជនជាតិផ្សេងៗក្នុងនាវាទេសចរណ៍ Westerdam នៅខេត្តព្រះសីហនុ

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៤ កុម្ភៈ ២០២០​
8
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់