រូបថតឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាពទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយថ្ងៃរំដោះ៧មករា

ថ្ងៃចន្ទ ទី ៦ មករា ២០២០​
306

វត្តភ្នំ

ព្រះបរមរាជវាំង

រាជាយស្ម័យាន

វិថីខេមរភូមិន្ទ

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

ធនាគារជាតិកម្ពុជា

មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស

មហាវិថីឆាលដឺហ្គោល

វិថីទេពផន

ច្បារអំពៅ


ទិដ្ឋភាពទីក្រុងភ្នំពេញពីលើអាកាស

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់